วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ร่วมสืบสานประเพณี ถือศีลกินผัก ประจำปี 2566
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณี ถือศีลกินผัก ประจำปี 2566 (14-23 ตุลาคม 2566) ศาลเจ้าเล่งสั้นเก้ง โดยได้นำเมนู "สุกี้โรล เจ" ร่วมแจกจ่ายให้กับแขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมงาน "อิ่มบุญ 9 บาท" โดยมี นายบัญชา เชื้อบ้านเกาะ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันผลิตอาหารเจ
เข้าร่วมงานวันตำรวจ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก มณทณัฐ พรหมคงบุญ นายธีระพงศ์ จันทร์เสถียร เข้าร่วมงานวันตำรวจ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษา ในโครงการ "การตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566" โดยตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ และปัสสาวะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางนันทนา บำรุงชาติ ครู คศ.3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ข้าราชครู พนักงานราชการ บุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 โดยมีนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอท้ายเหมือง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา
โครงการอบรมการใช้งาน Canva และแอปพลิเคชั่น Chat GPT ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งาน Canva และแอปพลิเคชั่น Chat GPT ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร โดยมี นายธีระ สุกใส ครูผู้ช่วยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
การนิเทศติดตามการดำเนินธุรกิจของทีมธุรกิจ โครงการอาชีวสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ (RRR AWARD)
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามธุรกิจโครงการอาชีวสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ (RRR AWARD) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการนิเทศติดตามธุรกิจฯ #จักจั่นทะเลแซบซี้ด ซึ่งดำเนินงานโดย ทีมงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ผู้อำนวยการ

 นายวิชิต  ธรรมฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง (PHILOSOPHY)
“คุณภาพ คุณธรรม นำชุมชน”
วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

 

“คุณภาพ คุณธรรม นำชุมชน”
เปิดการจัดการเรียนสอนสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

076-410202

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. แกลอรี

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 15:14

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ม.4 บ้านบางทอง...

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 15:02

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม...

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 14:44

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 14:07

🚩นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นางนันทนา บำรุงชาติ ครู คศ.3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา...

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 13:55

🚩นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมให้กำลังใจกับ น.ส.สมายศิลป์ ศรีดารุณศิลป์ นักเรียน ปวช. 3...

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 13:47

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธนธร แก่นทอง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครู)

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 13:36

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ...

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 13:30

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดี กับ นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ นายอำเภอท้ายเหมือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง...

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 13:24

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กล่าวให้การต้อนรับคณะ และวิทยากรจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการจัดอบรมทักษะชีวิตแก่เยาวชน...

Facebook

สถิติเว็บไซต์

00001604
Today: 2
Yesterday: 7
This Week: 25
Last Week: 71
This Month: 96
Last Month: 245
Total: 1,604

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ