วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

สถานที่ติดต่อ : 

170 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

 

ช่องทางการติดต่อ :

มือถือ : 076-410202

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.