วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  จำนวน 3 อัตรา

ได้แก่
รหัสวิชา 102
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 206 กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัสวิชา 311 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF 

ประกาศพนักงานราชการครู 0

ประกาศพนักงานราชการครู 1

ประกาศพนักงานราชการครู 2

ประกาศพนักงานราชการครู 3

ประกาศพนักงานราชการครู 4

ประกาศพนักงานราชการครู 5

ประกาศพนักงานราชการครู 6

ประกาศพนักงานราชการครู 7

ประกาศพนักงานราชการครู 8

ประกาศพนักงานราชการครู 9

ประกาศพนักงานราชการครู 10

ประกาศพนักงานราชการครู 11

ประกาศพนักงานราชการครู 12

ประกาศพนักงานราชการครู 13

 

ดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF